MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. 
Satıcı bilgileri

Unvanı                 : Efe Doğal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
Mersis                  : 0325053259400019
Adres                   : Şerifali Mah. Beyan Sok. No: 39 A Ümraniye İstanbul
Telefon                 : +90 216 466 34 77
Faks                     : +90 216 466 14 61
E-posta                : [email protected]
Kep                      : [email protected]
Talep-Şikâyet       : [email protected]

2
Alıcı/Tüketici bilgileri

3. 
Ürün, fiyat, ödeme, teslimat ve şikayetlerin çözümüne ilişkin bilgiler

Ödemeler sadece aşağıda belirtilen ödeme biçimlerinden biriyle yapılabilmektedir. Havale/EFT seçeneğiyle oluşturulan siparişlerde cayma/iptal/iade hallerinde para iadesi yapılabilmesi için alıcı/tüketici adına kayıtlı IBAN bilgisinin satıcıya iletilmesi zorunludur.

a) EFE DOĞAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına kayıtlı, Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş., TR40 0006 7010 0000 0086 2380 04 IBAN numaralı banka hesabına HAVALE veya EFT. (Ödeme açıklamasına sipariş numarası yazılmalıdır)

b) BANKA/KREDİ KARTI'yla tek çekim (Satıcı, kredi/banka kartıyla ödeme işlemi sırasında sadece tüketiciyi banka/ödeme sistemine yönlendirmekte, hiçbir şekilde ödeme işlemine müdahil olmamaktadır. Tüketici ve banka arasındaki ihtilaflardan satıcı sorumlu değildir.)

c) İşlem anında anlaşma olması veya ilgili kartın/bankanın uygulamaya izin vermesi durumunda KREDİ KARTI’na TAKSİT (Satıcı tarafından gösterilen ve talep edilen vade farkı haricinde; vade farkı ve taksit sayısı tüketici ve banka arasındadır)

Gönderim ücreti dâhil tüm ücretler yukarıda yer almakta olup; sipariş aşamasında gösterilen toplam bedel dâhilinde alıcıdan tahsil edilecektir. Siparişe konu ürün, farklı bir teslim süresi taahhüt edilmemişse yasal otuz günlük süre içerisinde, anlaşmalı kargo firması aracılığıyla alıcıya veya gösterdiği kişiye teslim edilecektir. Teslimde gecikme halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Havale yoluyla yapılan ödemelerde, bedelin satıcı hesabına geçmemesi; kredi kartıyla yapılan ödemelerde, ödemenin banka tarafından onaylanmaması ve hangi yolla olursa olsun yapılan ödemenin bir şekilde bloke/iptal edilmesi halinde; satıcı siparişi göndermeyecek veya gönderilen sipariş teslim edilmeyecektir. Havale/EFT yoluyla ödeme seçiminde; oluşturulan siparişin tamamlanması için ödemenin satıcı hesabına gönderilmesi; Kredi/Banka kartı yoluyla yapılan ödemelerde ödemenin onaylanması, siparişin tamamlanması için şarttır.

Teslimat sırasında ürün ambalajının genel olarak tam ve sağlıklı durumda olduğunu kontrol etmek alıcının veya ürünün teslim edilmesini istediği kişinin sorumluluğundadır. Alıcı veya ürünün teslim edileceği kişi, teslim sırasında yaptığı genel kontrolde; ambalajda yırtık, açılma, ıslanma, ezilme gibi üründe ayıp teşkil edecek bir hasar tespit etmesi durumunda; ürünü teslim almayarak, satıcıya iade edilmek üzere reddetmelidir. Söz konusu reddetme durumunun, satıcıya ait telefon numarasına sözlü olarak veya e-posta adresine yazılı olarak bildirilmesi rica olunur.

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

Şikayetlerinizi, satıcıya ait e-posta adresine iletmenizi rica ederiz. Gönderilen şikayetler, yasal süreleri içerisinde ve gecikmeksizin cevaplanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak; her yıl yeniden belirlenen parasal tutarın (2024 yılı için 104.000,00 TL) altında kalan değerdeki ürün/lere ilişkin uyuşmazlıklar için İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine; belirlenen tutarın üzerindeki uyuşmazlıkların çözümü içinse Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yapılması mümkündür.

4. 
Cayma hakkı, kullanım süresi, kullanım şekli ve kullanılamayacağı haller

Alıcı, yasal bazı şartlar haricinde; kural olarak 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır

Cayma hakkını kullanmak isteyen alıcı, cayma bildirimini; on dört günlük süre içerisinde, ekte yer alan formu kullanarak veya cayma kararını içeren beyanını satıcıya ait e-posta hesabına iletmelidir. Tüketici, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Tüketici, ürünü teslim aldığı kargo şirketinin herhangi bir şubesi aracılığıyla iade etmesi halinde ücret ödemeksizin olarak iade edebilir. İade bilgileri satıcının internet sitesindedir. Satıcının anlaşmalı olduğu bu taşıyıcı aracılığı ile yapılacak iadelerin gönderi bedelini satıcı karşılayacaktır. Anlaşmalı taşıma şirketi dışında bir taşıma şirketi veya yolla iadenin gerçekleştirilmesi halinde; taşıma/gönderi bedeli tüketici tarafından ödenecektir. İade için sözleşmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda; [email protected] e-posta adresi aracılığıyla kendisine bildirim yapılan satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Satıcı, cayma hakkının kullanılması halinde on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, kredi/banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin iadeler; ödemenin yapıldığı bankaya/karta iade edilecek olup, bedelin banka tarafından iade edilmesi veya tesis edilen taksitlerin iptal/mahsup biçimi bankanın tasarrufundadır. Satıcı tarafından gerekli iptal veya iadenin ilgili bankaya yapılması sonrasında; tüketici ve banka arasındaki ilişki yönünden satıcının sorumluluğu yoktur. Havale/EFT seçeneğiyle oluşturulan siparişlerde para iadesi yapılabilmesi için alıcı/tüketici adına kayıtlı IBAN bilgisinin satıcıya iletilmesi zorunludur.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça; tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5. Sözleşme onayı


İşbu sözleşmeyi imzalayan veya imzalanmış sayılması için onaylayan ve satın alma işlemini gerçekleştiren tüketici; tüm şartlardan haberdar olmuş ve belirtilen kuralları kabul etmiş anlamına gelmektedir. Bu form, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından; öncesinde sunulan ön bilgilendirme metniyle tüketicinin beyan ettiği e-posta adresine gönderilecektir.

 

ÖRNEK CAYMA FORMU

 

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 

 

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

 

 

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

 

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

 

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 

 

-Tüketicinin adı ve soyadı:

 

 

-Tüketicinin adresi:

 

 

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

 

 

-Tarih:

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Bu web sitesi, sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek, sitemizi geliştirebilmek ve kullanıcı deneyiminizi kişiselleştirebilmek amacıyla çerez kullanmaktadır.